Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 4, 2013
Image Size
490 KB
Resolution
681×511
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,832 (13 today)
Favourites
283 (who?)
Comments
150
Downloads
451 (1 today)
×
[RESOURCES] HAPPY XMAS = )))) - NOEL VUI VE NHE :D by bonsociu009 [RESOURCES] HAPPY XMAS = )))) - NOEL VUI VE NHE :D by bonsociu009
- Chưa tới noel mà đã vội r = )) , dạo này sáng thức dậy là lạnh cống luôn ấy T.T cũng may là k phải học buổi sáng :'333 , nghe nói ở HN lạnh lắm T.T .. nói chung là lạnh qtqđ = ) ứ diễn tả đc , phải mặc áo ấm nhiều thôiii :'33 
- Chủ nhật mới onl đc :' ( , học bù đầu bù cổ = (((  , qua Noel mình mới onl đc nên mới up cái này :'( nhưng nhửng ngày đặc biệt mình sẽ onl = )) sắp thi r T.T mà thi ngay noel mới đau chứ =  (( , thôi cmnr TTT.TTT
lảm nhảnh nhiêu đủ r = )) , dù gì mình nói cũng k ai quan tâm , giống tuki =]]]]

- Chả hiều sao up file rar lên đây k đc .-. đành phải up ra minus nè:
- Trong đó có 8 cái : 3 cái khung , với 5 cái elements lặt vặt = ))

- Mấy cái đó mình mới đi kiếm r xếp nó vào chung :3 , k biết có ai có chưa nhiii :D 
p.s:

Mình up cái này lên hồi hôm trước, k ngờ cũng đc nhiều ban thích và comt , khi xài cũng credit , mong mấy bạn cứ như vậy để sau này mình còn up cái kháccc = ))

Add a Comment:
 
:iconyoonakutedo:
yoonakutedo Featured By Owner 2 days ago
.Thanks :D 
Reply
:iconhydnhan:
Hydnhan Featured By Owner Dec 22, 2014  New member
xin
Reply
:iconrinfoxie:
RinFoxie Featured By Owner Dec 11, 2014  Student Digital Artist
tks <3
Reply
:icontukhanhlinh2605:
tukhanhlinh2605 Featured By Owner Nov 30, 2014  Student
xin
Reply
:iconbeautifulbay:
BeautifulBay Featured By Owner Nov 24, 2014
these are so cute...
Reply
:iconhethetli:
hethetli Featured By Owner Aug 31, 2014
It's so beautiful~
Reply
:iconphuongbabo:
Phuongbabo Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconparkjiwon-parkjimin:
parkjiwon-parkjimin Featured By Owner Jul 24, 2014
xin :3
Reply
:iconkawanetdow:
KawaNetdow Featured By Owner Jun 7, 2014
down
Reply
:iconbucucheoo:
Bucucheoo Featured By Owner May 4, 2014
xin
Reply
:iconchanh-cutiie:
Chanh-cutiie Featured By Owner Apr 8, 2014
- S' xinnn :33
Reply
:iconkazuohatake278:
KazuoHatake278 Featured By Owner Apr 1, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:icontukhanhlinh1997:
tukhanhlinh1997 Featured By Owner Mar 15, 2014
tớ xin,sẽ cre 
Reply
:iconjadoo-g2k2:
jadoo-g2k2 Featured By Owner Mar 2, 2014
xin
Reply
:iconyoonshin2k1:
yoonshin2k1 Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
e xinnnnnnnnnnn
Reply
:iconyuuakamino2001:
YuuAkaMino2001 Featured By Owner Feb 22, 2014
xin
Reply
:iconluccasociuu-99er:
Luccasociuu-99er Featured By Owner Feb 7, 2014
Xin
Reply
:iconhime2k1:
hime2k1 Featured By Owner Feb 6, 2014
xin
Reply
:iconnunlazy:
NunLazy Featured By Owner Feb 3, 2014
Fav+Wat+Cmt= Download It
Reply
:iconinoue8112001:
Inoue8112001 Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Artist
TQ
Reply
:icongynaeun306:
Gynaeun306 Featured By Owner Feb 1, 2014  Student
ths m nhaaaaa 
Reply
:iconicryyousmile:
iCryYouSmile Featured By Owner Jan 25, 2014
e xin nhé
Reply
:iconangelsicat224:
Angelsicat224 Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Interface Designer
Xin nhé ^^
Reply
:iconannaleequeens:
AnnaLeeQueens Featured By Owner Jan 24, 2014
xin ạ
Reply
:iconminachan2000:
minachan2000 Featured By Owner Jan 24, 2014
xin ^^ tks nhé ~
Reply
:iconnazy28:
Nazy28 Featured By Owner Jan 22, 2014
xin nhé^^
Reply
:iconnavyngo:
navyngo Featured By Owner Jan 22, 2014  Student Interface Designer
cko mik xin nha bạn!

Reply
:iconsukicute257:
Sukicute257 Featured By Owner Jan 21, 2014
xin ạ
Reply
:iconyoonshin2k1:
yoonshin2k1 Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
e xinnnnnnnnnnnnnnn
Reply
:icontrancandy1280:
trancandy1280 Featured By Owner Jan 14, 2014  Student Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconhuynhdiem:
Huynhdiem Featured By Owner Jan 13, 2014
xin nha
Reply
:iconketoroki:
ketoroki Featured By Owner Jan 9, 2014
xin ạ
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Jan 2, 2014  Student Digital Artist
xin ạ
Reply
:iconsumulyzy:
SuMulyZy Featured By Owner Dec 31, 2013
xin ạ
Reply
:iconbaeksociu:
baeksociu Featured By Owner Dec 30, 2013
xin nhé
Reply
:icongieg2k1:
GieG2k1 Featured By Owner Dec 27, 2013  Student Interface Designer
xin ạ Love đẹp quá
Reply
:iconjungheeran:
jungheeran Featured By Owner Dec 24, 2013  Student Interface Designer
Tớ bị yêu bộ này rồi, tks nha
Reply
:iconyuiinao:
YuiiNao Featured By Owner Dec 24, 2013
thankyou :) (Smile) 
Reply
:iconpynangel:
PyNAngel Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Interface Designer
Down :D
Reply
:iconbeobiebs1:
BeoBiebs1 Featured By Owner Dec 23, 2013
cám ơn bạn nhá đẹp quá :))
Reply
:iconfanylizzie:
FanyLizzie Featured By Owner Dec 23, 2013
fav+tks
Reply
:iconseohyunkunsoshi:
seohyunkunsoshi Featured By Owner Dec 21, 2013
thank you 
Reply
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Dec 21, 2013  Student Interface Designer
tks m <333
Reply
:iconbongsone:
bongsone Featured By Owner Dec 21, 2013
Fav rồi nha bạn iu iu :3
Reply
:iconsweetdream2010:
Sweetdream2010 Featured By Owner Dec 20, 2013
tks bn
Reply
:iconsuddenblink:
SuddenBlink Featured By Owner Dec 19, 2013  Hobbyist Interface Designer
Fav ~ Thanks ^^
Reply
:iconbuynshinnie:
buynshinnie Featured By Owner Dec 18, 2013  Professional Interface Designer
Xin nạ
Reply
:iconshinexotic:
shinExotic Featured By Owner Dec 18, 2013  Student
fav xin nhé
Reply
:iconmyduyen25:
myduyen25 Featured By Owner Dec 18, 2013
xin nhá
Reply
:iconramonaswift1412:
ramonaswift1412 Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Interface Designer
Fav :D xin nhe :D
Reply
Add a Comment: