Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 4, 2013
File Size
6.5 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,870
Favourites
104 (who?)
Comments
48
Downloads
829
×
[RESOURCES] HAPPY BIRTHDAY IN NOVEMBER! by bonsociu009 [RESOURCES] HAPPY BIRTHDAY IN NOVEMBER! by bonsociu009
- Vì tháng 11 là sn của rất nhiều người trog đó có tớ :D = )) nên tớ đặc biệt muốn thu thập lại một số resources = )) , chỗ này tớ lấy từ minus vì lấy từ minus nên k có link trực tiếp đc :' (( vì thế res này là tớ collect chứ không phải tự làm ra :'), tớ sub lên chỉ mog nó có ích :D , hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận :')))) ngắn gọn-dễ hiểu ha~~ = ))
- Tháng 11 rất có ý nghĩa đối với m và cả nhiều bạn khác = ))) mn lấy thoải mái cmt là đc mà :') 
- chúc mn đầu tháng 11 vui vẻ / mặc dù đã là ngày 4 rồi :D = )))
p.s: sắp tới còn phải làm nhiều gif tặng bb nữa =)))))

Add a Comment:
 
:iconbeautifulbay:
BeautifulBay Featured By Owner Nov 24, 2014
cute...thank you
Reply
:iconmakori-hichimi:
Makori-Hichimi Featured By Owner May 30, 2014
xin
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Mar 29, 2014  Hobbyist Artist
xinn
Reply
:icon29mey:
29mey Featured By Owner Mar 14, 2014
<3
Reply
:iconhpdt:
hpdt Featured By Owner Mar 3, 2014
tks nhu nhu ^^
Reply
:iconinoue8112001:
Inoue8112001 Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Artist
TQ
Reply
:iconzzinny:
zzinny Featured By Owner Jan 27, 2014
<font><font>tớ xin nhé</font></font>
Reply
:iconketoroki:
ketoroki Featured By Owner Jan 9, 2014
Xin ạ
Reply
:iconnami123yulsicrel:
Nami123yulsicrel Featured By Owner Jan 4, 2014
em xin lm gift cho L nh ss Airborne 
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Dec 30, 2013
tớ xin nhé bạn
Reply
Add a Comment: