Shop Mobile More Submit  Join Login
[RESOURCES] HAPPY BIRTHDAY IN NOVEMBER! by bonsociu009 [RESOURCES] HAPPY BIRTHDAY IN NOVEMBER! by bonsociu009
- Vì tháng 11 là sn của rất nhiều người trog đó có tớ :D = )) nên tớ đặc biệt muốn thu thập lại một số resources = )) , chỗ này tớ lấy từ minus vì lấy từ minus nên k có link trực tiếp đc :' (( vì thế res này là tớ collect chứ không phải tự làm ra :'), tớ sub lên chỉ mog nó có ích :D , hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận :')))) ngắn gọn-dễ hiểu ha~~ = ))
- Tháng 11 rất có ý nghĩa đối với m và cả nhiều bạn khác = ))) mn lấy thoải mái cmt là đc mà :') 
- chúc mn đầu tháng 11 vui vẻ / mặc dù đã là ngày 4 rồi :D = )))
p.s: sắp tới còn phải làm nhiều gif tặng bb nữa =)))))

Add a Comment:
 
:iconanhthupham:
AnhThuPham Featured By Owner Sep 12, 2015
- Cảm ơn ạ.
Reply
:iconbeautifulbay:
BeautifulBay Featured By Owner Nov 24, 2014
cute...thank you
Reply
:iconmakori-hichimi:
Makori-Hichimi Featured By Owner May 30, 2014
xin
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Mar 29, 2014  Hobbyist Artist
xinn
Reply
:icon29mey:
29mey Featured By Owner Mar 14, 2014
<3
Reply
:iconhpdt:
hpdt Featured By Owner Mar 3, 2014
tks nhu nhu ^^
Reply
:iconinoue8112001:
Inoue8112001 Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Artist
TQ
Reply
:iconzzinny:
zzinny Featured By Owner Jan 27, 2014
<font><font>tớ xin nhé</font></font>
Reply
:iconketoroki:
ketoroki Featured By Owner Jan 9, 2014
Xin ạ
Reply
:iconnami123yulsicrel:
Nami123yulsicrel Featured By Owner Jan 4, 2014
em xin lm gift cho L nh ss Airborne 
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Dec 30, 2013  Student Artist
tớ xin nhé bạn
Reply
:iconyunsoo12:
YunSoo12 Featured By Owner Dec 20, 2013
thank you Hatsune Miku-13 (Wink and Heart) 
Reply
:iconhyhamhap:
hyhamhap Featured By Owner Dec 12, 2013
Xin ạ
Reply
:iconadrianadrih:
adrianadrih Featured By Owner Dec 8, 2013
xin a 
Reply
:iconcreamyluah:
CreamyLuAh Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconzinnyg2k:
zinnyg2k Featured By Owner Nov 19, 2013  Student Artist
credit , tks :)

Reply
:iconiam-mupmip:
IAM-MUPMIP Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Interface Designer
xin nga xin nga 
Reply
:iconxuxucute:
xuxucute Featured By Owner Nov 15, 2013  Student Photographer
xjn nhe
Reply
:icondiemmy0996:
diemmy0996 Featured By Owner Nov 13, 2013
cmt

Reply
:iconyunhwang:
YunHwang Featured By Owner Nov 8, 2013
xin nh ^^

Reply
:icongiang126:
giang126 Featured By Owner Nov 5, 2013
ks~
Reply
:icontiffany07sone:
Tiffany07Sone Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
AWESOME PNG's!
THANKS BEFORE :-)
Reply
:iconjungpuny:
jungpuny Featured By Owner Nov 4, 2013
Tks nghen, tớ cũng sinh tháng 11 =)), HPBD!!!
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
- hpbd :D = ))
Reply
:iconjungpuny:
jungpuny Featured By Owner Nov 5, 2013
hehe, tks =))
Reply
:iconriahwang12:
riahwang12 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
xin ạ^^
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
M` sinh tháng 11 à =)) ngày nhiêu thế?~
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
- ngy 11 = )))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
Ơ v Ơ uầy,11/11
Reply
:iconparkju1708:
parkju1708 Featured By Owner Nov 4, 2013
Cảm ơn bạn ^^
Reply
:iconminakang45:
MiNaKang45 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Digital Artist
ks~
Reply
:iconhwanglizzy13:
hwanglizzy13 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Artisan Crafter
 t lấy nhak!~ 
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- tự nhiên đi m :D = ))
Reply
:iconhwanglizzy13:
hwanglizzy13 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Artisan Crafter
t iêu m wá Bon ơi
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Cám ơn bạn = ))) Xin nghen 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 4, 2013
HPBD e <3 ss xin = ))
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- dạ s' :D = ))
Reply
:icon1234hdpa:
1234hdpa Featured By Owner Nov 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
11-11, Có ý nghĩa quá La la la la ! Thanks nhiềuLove  !
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- :D :D
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Nov 4, 2013
Hpbd :3
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- cảm ơn <3333
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Nov 5, 2013
=]] <3
Xin res lun nhaaaaaaaaaaaaaaaaa
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
- ừa :33
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Nov 5, 2013
tks
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
HPBD m :v muahihihihi :3
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- muahehehehe cảm ơn m :D :'))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
kcg :">
Reply
:iconmilkie-cookie:
Milkie-Cookie Featured By Owner Nov 4, 2013
Lấy nhé :meow:
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- dạ :D :'))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 4, 2013
File Size
6.5 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,226
Favourites
116 (who?)
Comments
49
Downloads
1,126
×