Shop Mobile More Submit  Join Login
[RESOURCES] HAPPY BIRTHDAY IN NOVEMBER! by bonsociu009 [RESOURCES] HAPPY BIRTHDAY IN NOVEMBER! by bonsociu009
- Vì tháng 11 là sn của rất nhiều người trog đó có tớ :D = )) nên tớ đặc biệt muốn thu thập lại một số resources = )) , chỗ này tớ lấy từ minus vì lấy từ minus nên k có link trực tiếp đc :' (( vì thế res này là tớ collect chứ không phải tự làm ra :'), tớ sub lên chỉ mog nó có ích :D , hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận :')))) ngắn gọn-dễ hiểu ha~~ = ))
- Tháng 11 rất có ý nghĩa đối với m và cả nhiều bạn khác = ))) mn lấy thoải mái cmt là đc mà :') 
- chúc mn đầu tháng 11 vui vẻ / mặc dù đã là ngày 4 rồi :D = )))
p.s: sắp tới còn phải làm nhiều gif tặng bb nữa =)))))

Add a Comment:
 
:iconbeautifulbay:
BeautifulBay Featured By Owner Nov 24, 2014
cute...thank you
Reply
:iconmakori-hichimi:
Makori-Hichimi Featured By Owner May 30, 2014
xin
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Mar 29, 2014  Hobbyist Artist
xinn
Reply
:icon29mey:
29mey Featured By Owner Mar 14, 2014
<3
Reply
:iconhpdt:
hpdt Featured By Owner Mar 3, 2014
tks nhu nhu ^^
Reply
:iconinoue8112001:
Inoue8112001 Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Artist
TQ
Reply
:iconzzinny:
zzinny Featured By Owner Jan 27, 2014
<font><font>tớ xin nhé</font></font>
Reply
:iconketoroki:
ketoroki Featured By Owner Jan 9, 2014
Xin ạ
Reply
:iconnami123yulsicrel:
Nami123yulsicrel Featured By Owner Jan 4, 2014
em xin lm gift cho L nh ss Airborne 
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Dec 30, 2013
tớ xin nhé bạn
Reply
:iconyunsoo12:
YunSoo12 Featured By Owner Dec 20, 2013
thank you Hatsune Miku-13 (Wink and Heart) 
Reply
:iconhyhamhap:
hyhamhap Featured By Owner Dec 12, 2013
Xin ạ
Reply
:iconadrianadrih:
adrianadrih Featured By Owner Dec 8, 2013
xin a 
Reply
:iconcreamyluah:
CreamyLuAh Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconzinnyg2k:
zinnyg2k Featured By Owner Nov 19, 2013  Student Artist
credit , tks :)

Reply
:iconiam-mupmip:
IAM-MUPMIP Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Interface Designer
xin nga xin nga 
Reply
:iconxuxucute:
xuxucute Featured By Owner Nov 15, 2013  Student Photographer
xjn nhe
Reply
:icondiemmy0996:
diemmy0996 Featured By Owner Nov 13, 2013
cmt

Reply
:iconyunhwang:
YunHwang Featured By Owner Nov 8, 2013
xin nh ^^

Reply
:icongiang126:
giang126 Featured By Owner Nov 5, 2013
ks~
Reply
:icontiffany07sone:
Tiffany07Sone Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
AWESOME PNG's!
THANKS BEFORE :-)
Reply
:iconjungpuny:
jungpuny Featured By Owner Nov 4, 2013
Tks nghen, tớ cũng sinh tháng 11 =)), HPBD!!!
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
- hpbd :D = ))
Reply
:iconjungpuny:
jungpuny Featured By Owner Nov 5, 2013
hehe, tks =))
Reply
:iconriahwang12:
riahwang12 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
xin ạ^^
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
M` sinh tháng 11 à =)) ngày nhiêu thế?~
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
- ngy 11 = )))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
Ơ v Ơ uầy,11/11
Reply
:iconparkju1708:
parkju1708 Featured By Owner Nov 4, 2013
Cảm ơn bạn ^^
Reply
:iconminakang45:
MiNaKang45 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Digital Artist
ks~
Reply
:iconhwanglizzy13:
hwanglizzy13 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Artisan Crafter
 t lấy nhak!~ 
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- tự nhiên đi m :D = ))
Reply
:iconhwanglizzy13:
hwanglizzy13 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Artisan Crafter
t iêu m wá Bon ơi
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
Cám ơn bạn = ))) Xin nghen 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 4, 2013
HPBD e <3 ss xin = ))
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- dạ s' :D = ))
Reply
:icon1234hdpa:
1234hdpa Featured By Owner Nov 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
11-11, Có ý nghĩa quá La la la la ! Thanks nhiềuLove  !
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- :D :D
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Nov 4, 2013
Hpbd :3
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- cảm ơn <3333
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Nov 5, 2013
=]] <3
Xin res lun nhaaaaaaaaaaaaaaaaa
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
- ừa :33
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Nov 5, 2013
tks
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
HPBD m :v muahihihihi :3
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- muahehehehe cảm ơn m :D :'))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
kcg :">
Reply
:iconmilkie-cookie:
Milkie-Cookie Featured By Owner Nov 4, 2013
Lấy nhé :meow:
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Nov 4, 2013  Student Interface Designer
- dạ :D :'))
Reply
Add a Comment:
 
×
Download RAR download, 6.5 MB

Featured in Collections

Resources by larry1042001
Details

Submitted on
November 4, 2013
File Size
6.5 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,653 (2 today)
Favourites
111 (who?)
Comments
48
Downloads
1,012
×