Shop Mobile More Submit  Join Login
[PSD PACK #2] - 5OO WATCHERS! by bonsociu009 [PSD PACK #2] - 5OO WATCHERS! by bonsociu009
• Trở lại với pack PSD nhỏ : ) nhận ra trình desgin ngày càng xuống cấp = )) chả hài lòng mấy với cái pack này :v 
Tình hình là đã 500 watch yeahhh = )) .. cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua *cúi* .. nói chung đây là quà cho các watcher :vvvv

Render: :icondyoomma: + :iconsusimsi: + me
CL: DA
Resources: collect~

                     

minus.com/mcf9KPO3V6oTX

                     

minus.com/mnDm0QHHjQuhZ


Cảm ơn =) !
Add a Comment:
 
:iconyanghaerin:
YangHaerin Featured By Owner Oct 20, 2016
thanks
Reply
:iconleame1:
leame1 Featured By Owner Jun 21, 2016
thank yooooooooooooooooooooou
i love uuuuuuuuu
Reply
:iconnariuyen123:
nariuyen123 Featured By Owner Jun 2, 2016
Xin
Reply
:iconjuria-designer:
Juria-Designer Featured By Owner Jul 27, 2015  Professional Interface Designer
xin psd
Reply
:iconhanahsunhyo2k2:
Hanahsunhyo2k2 Featured By Owner Jul 14, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconngrynah:
ngRynAh Featured By Owner May 25, 2015
- xin
Reply
:iconmckubraminaj:
MCKubraMinaj Featured By Owner Nov 22, 2014
Link please
Reply
:icon1134039467:
1134039467 Featured By Owner Oct 16, 2014
psd pleaseQAQ  so beautiful
Reply
:iconmeoconcuteblu:
meoconcuteblu Featured By Owner Sep 4, 2014
cho mình xin style nha...khi sử dụng sẽ ghi ạ
Reply
:iconyuralee2002:
YuraLee2002 Featured By Owner Aug 11, 2014
xjn
Reply
:iconconangdeptrai:
conangdeptrai Featured By Owner Aug 11, 2014
xin all res đc k ạ ?
Reply
:iconyuralee2002:
YuraLee2002 Featured By Owner Aug 11, 2014
xjn
Reply
:icontviiicuti:
tviiicuti Featured By Owner Jul 8, 2014
xin res+psd
Reply
:icondangdinhtung1:
dangdinhtung1 Featured By Owner Jul 7, 2014  Student Photographer
Bạn ơi cho mình xin file PSD với ạ ...
Đẹp quá đi mất..hự hự
Reply
:iconsumisociu002:
SuMisociu002 Featured By Owner Jun 22, 2014
xin
Reply
:iconjaeshin22:
jaeshin22 Featured By Owner Jun 16, 2014
xin psd
Reply
:iconsmilergorl:
smilergorl Featured By Owner Jun 3, 2014
Psd link pls
Reply
:iconputrihanifati123:
Putrihanifati123 Featured By Owner Jun 1, 2014
xin psd
Reply
:iconppanylove:
ppanylove Featured By Owner May 29, 2014  Student Interface Designer
xin :)
Reply
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner May 21, 2014  Student Interface Designer
đẹp quá chị :)
Reply
:iconyoshiakayuki:
YoshiakaYuki Featured By Owner Apr 30, 2014
Xin nha ~
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Apr 29, 2014
xin psd 
Reply
:iconyunn2000:
Yunn2000 Featured By Owner Apr 25, 2014
Xin PSD ạg 
Reply
:iconnota179:
nota179 Featured By Owner Apr 21, 2014
cho xin psd nha :)
Reply
:iconsoshi-future:
Soshi-Future Featured By Owner Apr 10, 2014
ths
Reply
:iconmeoshin:
MeoShin Featured By Owner Mar 26, 2014  Student
xin ạ
Reply
:iconmayyrabitt:
MayyRabitt Featured By Owner Mar 24, 2014  Hobbyist Photographer
so beautiful !!
Reply
:iconminakonemi:
MinakoNemi Featured By Owner Mar 23, 2014
Xin nha :3 Art đẹp quá ~
Reply
:iconyuliaishiyama:
yuliaishiyama Featured By Owner Mar 23, 2014  Student Interface Designer
- Xin nhé <3
- Mình sẽ credit <3
Reply
:iconlehonghoaidieu:
lehonghoaidieu Featured By Owner Mar 19, 2014
Can you share the PSDs for me, please?
Reply
:iconvananh0062:
Vananh0062 Featured By Owner Mar 11, 2014  Student Interface Designer
cho xin PSD ạ 
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
đệp lắmmmm 
Reply
:iconyukiloveneenami:
yukiloveneenami Featured By Owner Mar 7, 2014
đẹp tóa
Reply
:iconvii-xu:
Vii-Xu Featured By Owner Mar 5, 2014  Student Traditional Artist
xin ạ 
Reply
:iconleosdark-moon:
LeosDark-Moon Featured By Owner Mar 4, 2014  Student Interface Designer
đẹp quá ~ :)
Reply
:iconnghia1111:
nghia1111 Featured By Owner Mar 4, 2014
sao cai 1 k co psd
Reply
:iconnanabutterfly:
nanabutterfly Featured By Owner Mar 2, 2014  Student Interface Designer
Em xin 1 :D
Reply
:iconmydestinys:
MyDestinys Featured By Owner Feb 28, 2014
tớ xin 1 , 3 nhé :3

Reply
:iconnghia1111:
nghia1111 Featured By Owner Feb 27, 2014
I downloaded, thanks very much!
Reply
:icontranganhh1802:
TrangAnhh1802 Featured By Owner Feb 26, 2014
- xin a
Reply
:iconmimisone99:
mimisone99 Featured By Owner Feb 22, 2014  Student Interface Designer
xin nhé em ^___^~
Reply
:iconleesunny1999:
leesunny1999 Featured By Owner Feb 22, 2014
xin 
Reply
:icondaran2000:
daran2000 Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist Interface Designer
:3 xin
Reply
:iconyukilyn137:
yukilyn137 Featured By Owner Feb 20, 2014  Student Interface Designer
Tớ xin nhé :3
Reply
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner Feb 15, 2014  Hobbyist Artist
: * s' xin nga ~
Reply
:iconparkjinhy:
parkjinhy Featured By Owner Feb 14, 2014
xin nhé :3
Reply
:iconleesunny1999:
leesunny1999 Featured By Owner Feb 12, 2014
xin nhé bonsociu
Reply
:iconandreaanampa:
AndreaAnampa Featured By Owner Feb 12, 2014
xin :)
Reply
:iconblueonlove:
Blueonlove Featured By Owner Feb 9, 2014
xin :D
Reply
:iconyongliekiukiu:
Yongliekiukiu Featured By Owner Feb 9, 2014
xin nhe ^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 11, 2014
Image Size
1.9 MB
Resolution
980×1050
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
8,512 (1 today)
Favourites
288 (who?)
Comments
155
Downloads
343
×