Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 28, 2013
Image Size
2.3 MB
Resolution
980×1500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,821 (1 today)
Favourites
113 (who?)
Comments
95
Downloads
45
×
[PACK COVER #11] - GIFT FOR BF :).. by bonsociu009 [PACK COVER #11] - GIFT FOR BF :).. by bonsociu009
-

Tình hình t sắp đi xa = )) , nên trc khi đi mới làm gift tặng tụi bây .-. , yên tâm còn nhiều pack sau nữa = )) , nhưng trc tiên là t làm cho 4 con hâm nài :**** :'33

- Cover 1 for :iconvy-windy: Vy iêu = )) , t biết là cái này k đẹp = mấy art của m màaaaa .-. , nhưng yên tâm = )) , con big gift từ t nữa :D <3
- Cover 2 for :iconyindao: Yin hâm :'33 m lại có quà = )) , sr vì hôm bữa t hơi bực nên nói chuyện kì nha T.T , đừng có giận t = )) , m mãi là bf của t màaaaa T_T
- Cover 3 for :iconseroduong: m ra đi trc t = )) , t sắp theo m rồi :v khi nào qua thi thì t zs m thi khùng nhaa .0. , giống hôm bữa t m song kiếm nói xàm xàm gì đấyyyyy = ))
- Cover 4 for :iconchutchi54: lee pu tró trếc .-. = )) , thật sự thì t rất ghét m :v , nhưng bù lại m thương t =]] - xin cảm ơn m vì biết trân trọng người đẹp như t T__T = ))
-

T BIẾT QUÀ XẤU , NHƯNG MẤY CÁI NÀY T LÀM HƠI LÂU, KHÔNG ĐẸP = ART CỦA BÂY ĐÂU , NHẬN GIÙM T ĐIIII = ))hết nhảm r = )))


Credit:
- Render: :iconpystephanie: :iconsaranqhae-yo: + me
- PSD CL: :iconasweetnightmare: 
- Resources: Collect by me.

- DO NOT TAKE OUT :iconshaplz:
Add a Comment:
 
:iconhyhamhap:
hyhamhap Featured By Owner Nov 2, 2014
Cho xin font Pack cover và beauty girl đc ki ạ
Reply
:iconforeverihanna:
ForeveRihanna Featured By Owner Sep 21, 2014
linkk ???
Reply
:iconbyunminaa:
ByunMinaa Featured By Owner Jul 2, 2014
xin cái 2 nheeee
Reply
:iconkawanetdow:
KawaNetdow Featured By Owner May 3, 2014
xin ảnh
Reply
:iconnota179:
nota179 Featured By Owner Apr 21, 2014
cho minh ca 4 nhe :)
Reply
:iconbaekhyunsnoona:
baekhyunsnoona Featured By Owner Mar 22, 2014
pic 2 4
Reply
:iconnergiizzz:
Nergiizzz Featured By Owner Mar 19, 2014
pic 1,3,4 :3
Reply
:iconlynxddh:
LynxDDH Featured By Owner Feb 12, 2014  Student Interface Designer
đẹp quá s' ơi :iconlainloveplz:
Reply
:iconmyan2115:
Myan2115 Featured By Owner Jan 27, 2014
pic 4 đẹp
Reply
:iconddbo411:
DDBo411 Featured By Owner Jan 26, 2014
Đẹp voãi linh hồn luôn ss Big Fool Emoji-03 (Creep Stare) [V2] ko biết chừng nào được như ss Yasuko Takasu (Fangirling) [V1] 
Nếu được thì ss note cho e cái res của cover 1 nhé Kitty begging 
Reply
Add a Comment: