Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 31, 2013
Image Size
735 KB
Resolution
510×510
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,019
Favourites
58 (who?)
Comments
65
Downloads
16
×
JESSICA AND TIFFANY - MYSTERIOUS FOREST ..... by bonsociu009 JESSICA AND TIFFANY - MYSTERIOUS FOREST ..... by bonsociu009
Muahihihi = )) .. màu mè quá phải không ._. cái này định đi thi event nè Wink/Razz ai cho ý kiến mình đi Giggle Giggle  , vì free size nên mình mới làm kiểu này :'D hơi nhỏ hehe :v

MAI SANG 2014 RỒI :la: NĂM MỚI VUI VẺ = ))))))Render: :iconbaeven: + :iconmihvvn: + :iconlisababier:
Coloring: :iconasweetnightmare:
Resources: Collect

-  THANK ALL :'D
Add a Comment:
 
:iconzin252:
Zin252 Featured By Owner Apr 26, 2014
xjn res
Reply
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Feb 3, 2014  Student Digital Artist
đẹp nhưng xét về thật thì còn lỗi ở chỗ bố cục mod - càng gần thì mod càng to ( con sóc to hơn mod rồi ) 
Reply
:iconsehjein:
sehjein Featured By Owner Jan 21, 2014  Student Interface Designer
<font><font>xin res</font></font>
Reply
:iconlykid:
LyKid Featured By Owner Jan 21, 2014
xin res đk ko ạ *khóc*
Reply
:iconrio-taeyeon:
Rio-taeyeon Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Interface Designer
Res đẹp thế m
Reply
:iconnhoxpi000:
nhoxpi000 Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Digital Artist
đẹp v :v
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Jan 1, 2014
cho t res T^T
Reply
:iconhwangchandy:
HwangChandy Featured By Owner Dec 31, 2013
đẹp đó m , nhìn hoang dã đúng kiểu thiên nhiên :v
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Dec 31, 2013  Student Interface Designer
muahihi :v
thanks m :'D
Reply
:iconhwangchandy:
HwangChandy Featured By Owner Jan 1, 2014
mang cái này đi thi đi :v
Reply
Add a Comment: