Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 22
Image Size
495 KB
Resolution
500×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
557
Favourites
63 (who?)
Comments
25
Downloads
5
×
DieuLy by bonsociu009 DieuLy by bonsociu009
:iconnhimxu3c: lại quà trễ hahaha = (( cmsn nha Ly = )))
credit in my fav
Add a Comment:
 
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Mar 23, 2014  Student Traditional Artist
bỏ font Dieuly day ra nhìn đẹp hơn ><
Reply
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Mar 14, 2014  Student Interface Designer
babe ơi đẹp :nuu:
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Mar 1, 2014
cb rồi hã :>
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
dạ ^^~
nhưng lại off nữa = )))
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Mar 2, 2014
rãnh vãi :3 mà chuyện move cũng lâu rồi em cũng đừng nhớ nữa :3 có lỗi thì nhận và cũng phải bỏ nó đi :D = ))))) *sến-ing*
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Mar 3, 2014  Student Interface Designer
dạ vâng :v
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 11, 2014  Student Interface Designer
mà move thì có sao đôu ạ
miễn là ghi Cre
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 23, 2014
ng khác move psd thì được :v nhưng Bon nổi tiếng sẵn mà :v :v :v move psd là làm m.người thất vọng nè TT^TT
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 24, 2014  Student Interface Designer
:v thế thì giả dụ SeoLiliHyun move thì chấn động nhể :v :D :D chắc lên mương 14 
P/s : em vd thôi nhé T.T
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Featured By Owner Jun 11, 2014  Student Interface Designer
=)))))) 
Reply
Add a Comment: