Shop Mobile More Submit  Join Login
DieuLy by bonsociu009 DieuLy by bonsociu009
:iconnhimxu3c: lại quà trễ hahaha = (( cmsn nha Ly = )))
credit in my fav
Add a Comment:
 
:iconkonyliayuting:
Konyliayuting Featured By Owner Aug 22, 2015
đẹp quá
Reply
:iconriiusnsd:
riiusnsd Featured By Owner Mar 23, 2014  Student Traditional Artist
bỏ font Dieuly day ra nhìn đẹp hơn ><
Reply
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Mar 14, 2014  Student Interface Designer
babe ơi đẹp :nuu:
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Mar 1, 2014
cb rồi hã :>
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
dạ ^^~
nhưng lại off nữa = )))
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Mar 2, 2014
rãnh vãi :3 mà chuyện move cũng lâu rồi em cũng đừng nhớ nữa :3 có lỗi thì nhận và cũng phải bỏ nó đi :D = ))))) *sến-ing*
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Mar 3, 2014  Student Interface Designer
dạ vâng :v
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 11, 2014  Student Interface Designer
mà move thì có sao đôu ạ
miễn là ghi Cre
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 23, 2014
ng khác move psd thì được :v nhưng Bon nổi tiếng sẵn mà :v :v :v move psd là làm m.người thất vọng nè TT^TT
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 24, 2014  Student Interface Designer
:v thế thì giả dụ SeoLiliHyun move thì chấn động nhể :v :D :D chắc lên mương 14 
P/s : em vd thôi nhé T.T
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Featured By Owner Jun 11, 2014  Student Interface Designer
=)))))) 
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 24, 2014
=w= chắc vậy
Reply
(1 Reply)
:iconmilkymilli:
MilkyMilli Featured By Owner Feb 28, 2014
đẹp quá à ss'
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
tks e nha ^~^
Reply
:iconmilkymilli:
MilkyMilli Featured By Owner Mar 4, 2014
Kcj đâu ss'><
Reply
:icongynaeun306:
Gynaeun306 Featured By Owner Feb 24, 2014  Student
đẹp quá m ơi! M có tài thiệt mà
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
hihi :v
Reply
:icongynaeun306:
Gynaeun306 Featured By Owner Mar 1, 2014  Student
lâu lắm mới ns chuyện đc vs m đó. Dạo này khỏe hông? Học hành sao rồi m?
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Mar 1, 2014  Student Interface Designer
học hành sức khỏe vẫn bình thường m ạ :3
Reply
:icongynaeun306:
Gynaeun306 Featured By Owner Mar 2, 2014  Student
v tốt rồi, sau này m định học chuyên gì? Tao đang định đi Anh, nhưng nghe ns tỉ lệ chọi cao lắm 1/20 lận nên cũng hơi sợ
Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Feb 23, 2014  Student Interface Designer
cảm ơn <3
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Feb 24, 2014  Student Interface Designer
ừa ^^~ 
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 22, 2014
ss des đẹp thiệt >< mê ly luôn
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Feb 22, 2014  Student Interface Designer
tks e ^^~
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 23, 2014
kcj ạ
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 22, 2014
Image Size
495 KB
Resolution
500×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
690 (1 today)
Favourites
61 (who?)
Comments
26
Downloads
7
×